TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ GÜCÜ PROJESİ NEDİR?

Her gün büyüyen ve dönüşen sivil toplum alanı, içinde barındırdığı potansiyelleri ve yapıları da sürekli olarak yenilemektedir. Gönüllülük, hem kavramsal hem de bir hareket biçimi olarak sivil alanı genişleten, geliştiren merkez kuvvetlerden biridir. Kurumsallaşan sivil toplum alanında gönüllü katılımı ve bu katılımın biçimleri, alanın en önemli dinamikleri arasındadır.

Sivil toplum çalışmaları Türkiye’de ve küresel ölçekte güncel siyaseti ve sivil alanı belirleyen, geliştiren bileşenlerin başında gelir. Sivil toplumda gönüllülük üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında ekseriyeti kurumsallaşan yapılar içerisindeki gönüllü gücün varlığına odaklanmıştır. Fakat sivil alanın hızla dönüşümü klasik anlamdaki gönüllü gücüne yeni tanımlar ve yeni hareket biçimleri katmaktadır. Bu yeni hareket biçimleri renkli ve yaygın faaliyet alanları kurmakla beraber kişi katılımında da belirleyici olmaktadır.

Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile sivil toplum geleneğine yaslanan ve bugünün dinamikleriyle hareket alanını belirleyen kişi ve kurumların öyküsü dinlenecektir. Belli bir faaliyet alanına dönük çalışmalar yapan, etki alanı oluşturmuş ve gönüllü gücünü öne çıkarmış yapılar ve bireysel çabalar projenin öncelikli odağıdır.

Türkiye’nin kendi gerçekliğinde beraberinde getirdiği sivil toplum ve gönüllü gücü kendine özgü bir yapı oluşturmaktadır. TGG projesi ile toplum içinde inisiyatif almış bu kişi ve kurumların bizzat kendilerinden hikayeleri, hedefleri, çalışma biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme imkanı yakalanacaktır.

İlke Derneği sivil toplum alanında yaptığı çok sayıda çalışmanın arasına katacağı bu proje ile gönüllülüğün farklı tonlarını inceleyecektir. Bu proje ile sivil toplum gönüllüleri için Türkiye’de gönüllülüğe dair önemli bir bilgi kaynağı ve güncel oluşturulmuş olacaktır. Sivil topluma ilgi duyan araştırmacılar, sivil toplum gönüllüleri ve uygulayıcıları projenin öncelikli hedef kitlesidir.